Monday, 7 August 2006

連王子都忍唔住

唉,自己睇啦:残酷の命运

後記@200608090149:公司有一隊狂人,每日為著從各方湧來的各式各樣仆直絞盡腦汁想出不同仆直的死法,除了「如無意外……唉呀,弊了,突發事件呀……」之類不被認同並被說成無聊卻又笑到傻的仆直方法之外,還有就是不斷重播著以上和以下的短片然後不停地狂笑直至肚痛到仆直。

美獸與野女


呃…五個apps …… 加一個game …… 估唔到你會咁仆得

1 comment:

pang said...

新白雪公主 加強版

「點解命運要咁殘酷,我最唔想見到既女人居然咁啱喺呢度俾我見到佢。佢真係好樣衰呀,佢究竟叫咩野名呀?」

「叫白雪,雖然我地都覺得佢好醜樣,但你都唔好咁直接丫嘛。」

「白雪、白雪呢個名真係好難聽、好難聽呀!我可唔可以擲佢落山呀?」

「咩話?擲佢落山?」

「你地冷靜d丫,我想擲佢落山係唔想佢個衰樣嚇親其他人咋。你睇下佢真係樣衰到無人有呀,我真係睇多兩眼都好想嘔呀。一定要將佢擲落深谷先唔會俾其他人見到佢個衰樣架。」

「其實你都講得好啱既,王子。我地一早都想擲佢落山架啦,只不過我地唔夠力抬佢埋山邊之嘛…」「俾佢擲啦」「…你擲啦!」

「多謝你地呀,只要我一搵到地方擲佢落去就會即刻話俾你地知架啦,等你地以後唔好接近果度丫嘛。

人黎!擲佢落山,一定要有咁遠擲咁遠呀,你地知道嗎?」