Monday, 21 May 2007

『點解會有呢兩件事呢?無啦啦就會有,點解呢?到底,呢兩件事,又有冇關係既.呢?我地請來專家為大家解答呢個…謎!

(老外專家腔)係~呢兩件事.係有關係既!

(完)』

說罷,公司房間內有兩個傻瓜放聲大笑起來,似乎把另外二人嚇呆了吧。

「點解會有Adam鄭?點解會有兒戲王?點解會有個紅衫謎女郎成日FING來FING去?呢D一切一切,都係一個…謎!」

「點解成日講來講去都無答案?點解成日播來播去都係同一段片?點解一個咁粗製濫造的節目都有咁多人睇咁多人識?呢D好明顯就係一個…謎!」

謎!謎一般的謎!卻迷倒一堆謎一般的謎觀眾,大家依然用謎一般的心情去看謎一般的謎然後得到個比謎本身更謎的謎答案,又或者這答案到倒算是答案還是問題也是一個謎。你是否也用謎一般的心情瞇起你的眼睛繼續沉迷於我這個遊盪之地?

好了,不再說謎,這不是猜謎,不過我要說的就是這個謎。嗯、或者該這樣寫,我要說的就是這個「謎」。不對,用錯了標點,該寫成,我要說的就是這個《謎》。(如果這是小學作文多好啊,就這樣可以消掉老師要求的字數)

一個單字「謎」居然可以引起這樣的效應,第一次聽到時,聯想起《逃》,似乎無線這次命名得很好,利用單字作號召力。奈何這種坐談式非即時性的資訊節目已經多次使用,七成片段三成錄影廠,主持要背稿,又佈景又燈光又攝影等等,對於只想得到實實在在的資料的觀眾來說,可謂好睇唔好食,這些花巧東西是吃力不討好。今次《謎》似乎玩大了,四成片段、四成錄影廠、兩成重覆片段、一成謎女郎、一成癈爆對白。

好明顯,這是一個VIP豪華精緻禮盒裝鳳梨酥:空氣體積比實物的要大、可以丟棄的部份比可以吃掉的還要多。點解會咁?呢個…係一個…謎!

No comments: