Monday, 14 May 2007

有生就有死,有聚就有離,有男未必有女,有糖就要吃,有仆直就要磨,叫喊未必有人應,有蛛蛛俠就有壞人,有壞人就要打,打餐懞未必好睇,有人來就有人往,見到某某就心有不甘,有野做就無掟抖,有野寫未必有人睇,有野睇通常無乜回應,有錢就要花,有花就有草,有草又未必有花,有種草就賣好貴,不過五尺七的就無人要,做錯就要認,認左又未必係你錯,但係唔認就一定係你錯,分手就無話邊個錯,但就一定係男仔的錯,所以有囡又未必想追,而且有時無覺訓,有時無訓覺,有食飯又未必會肥,做運動又未必會瘦,反正好野未必有人欣賞,賤野就大把人睇,所以有時未必想做好人,有人無人要,有人要就有人爭,有人爭未必好又未必唔好,反正有人既地方就有是非,因為有人把口就唔收,有些人見到就想打佢鑊甘,有些人見到時又想跑去保護,有些事就可以做可以講,有些事就死都唔可以講,有時以為幹得殘忍些就可以保護對方,最後出事原來又是自己,所以有事就應該保護自己先,總會有人不分青紅皂白,懂得是非黑白的還是少數,世界還是會兩立,有微軟就有蘋果,有蘋果才有希望,因為用視窗就要花錢防病毒,用蘋果就只要花錢,不用防病毒,有些人會跟你一世,有些人會玩你一世,有些人會恨你一世,有些人,原來從來沒記掛過你,更不用說,愛過你。

所以說,過左兩點就要訓,唔係聽日返工就會恰眼訓,無精神時就會有很多人問問題,就會有很多麻煩事排山倒海,就會做錯事做漏野,不過咁又唔會死人,最多咪又開多晚OT,不過又補唔翻,繼續無精神發吽斗。如果有精神,D問題麻煩事就唔會來,就可以早收工。

No comments: